Noetykę, prezentowaną na tej stronie, nazywamy neoklasyczną. Ta wersja noetyki nie zajmuje się zdolnościami parapsychicznymi człowieka ani wiedzą tajemną.  Nie należy jej mylić z tzw. noetyką alternatywną czy parapsychologiczną. 
Darmowe strony internetowe dla każdego